Znak klubu FK Šumperk

V úterý 6. června proběhne valná hromada FK Šumperk

V úterý 6. června od 16:30 proběhne řádná valná hromada fotbalového klubu. Součástí programu bude letos i volba výkonného výboru a předsedy klubu, stejně tak i kontrolní komise. Zároveň se vedení klubu v součinnosti s trenéry výběrů zaměří již i na organizaci příštího soutěžního ročníku. Současné vedení klubu touto cestou zve všechny členy k účasti na akci. Valná hromada proběhne v sídle FK Šumperk, v klubovně na Tyršově stadionu.

Program valné hromady

 1. Zahájení.
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise.
 3. Výroční za rok 2022.
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2022.
 5. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2022.
 6. Zpráva kontrolní komise.
 7. Zpráva mandátové komise o účasti na VH.
 8. Návrh rozpočtu na rok 2023.
 9. Schválení a výše splatnosti členských příspěvků.
 10. Volba výkonného výboru FK.
 11. Volba kontrolní komise FK.
 12. Volba předsedy FK Šumperk, z. s.
 13. Diskuse.
 14. Usnesení, závěr.

Valná hromada je svolána v souladu se stanovami Fotbalového klubu Šumperk, z. s., dle Článku III – 2b. Všichni členové fotbalového klubu jsou tímto zváni na její jednání.