Umělá tráva

Hřiště s umělým povrchem je provozováno po celý rok, v zimním období za použití umělého osvětlení.

Na hřišti se nesmí používat obutí s agresivní podrážkou (zejména  kovové a jiné kolíky). Obutí nesmí být znečištěné nevhodným materiálem ( bláto, apod.)

Na hřišti a v jeho okolí se nesmí kouřit a používat otevřený oheň.

Na hřiště mají  přístup pouze členové klubu s odpovědným vedoucím a dále skupiny (družstva) mimo klub  s potvrzenou objednávkou nebo zaplaceným pronájmem dle aktuálního rozvrhu. Při nedodržení této podmínky bude vyžadován pronájem ve výši trojnásobku běžného nájmu.

Provozní řád

Všem návštěvníkům a zájemcům o rezervaci pronájmu umělého trávníku doporučuje pečlivě pročíst provozní řád hřiště. Ten je dostupný v online podobě na našem webu v sekci Umělý trávník -> Provozní řád, případně jej lze stáhnout v PDF podobě pod tímto odkazem.