Umělá tráva

Hřiště s umělým povrchem je provozováno po celý rok, v zimním období za použití umělého osvětlení.

Na hřišti se nesmí používat obutí s agresivní podrážkou (zejména  kovové a jiné kolíky). Obutí nesmí být znečištěné nevhodným materiálem ( bláto, apod.)

Na hřišti a v jeho okolí se nesmí kouřit a používat otevřený oheň.

Na hřiště mají  přístup pouze členové klubu s odpovědným vedoucím a dále skupiny (družstva) mimo klub  s potvrzenou objednávkou nebo zaplaceným pronájmem dle aktuálního rozvrhu. Při nedodržení této podmínky bude vyžadován pronájem ve výši trojnásobku běžného nájmu.

CENÍK

Rezervace umělé travnaté plochy lze provádět na uvedený telefonní kontakt 602 286 888.

Provozní řád

Všem návštěvníkům a zájemcům o rezervaci pronájmu umělého trávníku doporučuje pečlivě pročíst provozní řád hřiště. Ten je dostupný v online podobě na našem webu v sekci Umělý trávník -> Provozní řád, případně jej lze stáhnout v PDF podobě pod tímto odkazem.