Klub FK Šumperk

Pozvánka na valnou hromadu FK Šumperk

Fotbalový klub FK Šumperk, v souladu se svými stanovami, článkem III – 2b, svolává valnou hromadu. Všichni členové fotbalového klubu jsou tímto zváni na její jednání, které se bude konat dne 15. června 2021 od 16:00 v prostorách sídla klubu. Pro jednání valné hromady je navržen program viz článek tohoto oznámení. Za výkonný výbor Fotbalového klubu Šumperk, z.s. všechny srdečně zve předseda klubu Ladislav Šabo.

Program valné hromady FK Šumperk

 1. Zahájení
 2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího a volebního řádu VH, volba pracovního předsednictva mandátové a volební komise VH
 3. Výroční zpráva za rok 2020 a hospodaření za rok 2020
 4. Zpráva kontrolní komise FK
 5. Zpráva mandátové komise o účasti na VH
 6. Diskuse k předneseným zprávám, předloženým písemným podkladům a hlasování k záležitostem roku 2020
 7. Odstoupení stávajícího člena kontrolní komise
 8. Dovolba člena kontrolní komise.
 9. Úprava stanov
 10. Schválení výše a splatnosti členských příspěvků
 11. Návrh rozpočtu na rok 2021
 12. Usnesení, diskuse a závěr valné hromady

Příloha

Pozvánka na valnou hromadu: PDF (1,07 MB)