Znak klubu FK Šumperk

Valná hromada klubu se uskuteční 24. června 2024

V pondělí 24. června 2024 se od 17:00 uskuteční v prostorách klubovny FK Šumperk valná hromada Fotbalového klubu Šumperk z. s.. Bližší informace o programu jsou uvedeny v článku. Valná hromada je svolána v souladu se Stanovami Fotbalového klubu Šumperk z.s. dle Čl. III – 2b. Všichni členové fotbalového klubu jsou tímto zváni.

VALNÁ HROMADA BUDE MÍT následující program:

 1. Zahájení.
 2. Schválení jednacího řádu VH.
 3. Schválení programu VH.
 4. Volba pracovního předsednictva.
 5. Volba mandátové a návrhové komise.
 6. Výroční zpráva za rok 2023.
 7. Zpráva o hospodaření FK za rok 2023.
 8. Zpráva revizní komise za rok 2023.
 9. Zpráva mandátové komise o účasti na VH.
 10. Návrh rozpočtu na rok 2024.
 11. Různé + diskuse.
 12. Návrh usnesení.
 13. Závěr.