Předsedou FK zůstává i nadále Ladislav Šabo

V úterý 6. června 2023 proběhla v odpoledních a večerních hodinách valná hromada Fotbalového klubu Šumperk. Ta byla pro letošní rok také volební. Hlasovalo se tak mimo jiné i předsedovi klubu. V tomto směru se v organizaci nic nemění, na pozici zůstává i pro další období Ladislav Šabo. Dvou změn doznal výkonný výbor, ve kterém pak kromě zmiňovaného Ladislava Šabo setrvají Vladimír Dostál a Bohdan Hecl. Obsahem valné hromady bylo i zhodnocení hospodaření klubu i řešení sportovní části sezóny 2023/2024.

Dvě změny jak ve výkonném výboru, tak v kontrolní komisi

Valná hromada byla v letošním roce volební. To znamenalo, že se během programu volil nový předseda, následně výkonný výbor a kontrolní komise. Post šéfa klubu obhájil jediný kandidát, a to Ladislav Šabo, který byl jednomyslně zvolen i pro další období. Zůstává také členem výkonného výboru, ve kterém setrvají i Vladimír Dostál a Bohdan Hecl, další dvě významné postavy novodobé historie našeho klubu.

Naopak výkonný výbor opouští Bořivoj Bartoš i Miroslav Partisch. Oba se tak rozhodli vzhledem ke svým časovým možnostem i s ohledem na vytížení v profesním a rodinném životě. Oběma patří poděkování za odvedenou činnost. Pětičlenný výbor pak nově doplní Vlastimil Faltýnek, který se dlouhodobě pohybuje v prostředí fotbalu nejen v regionu. Od začátku jarní části sezóny navíc působí v realizačním týmu našeho divizního mužstva mužů. Další novou tváří ve výkonném výboru je Jaroslav Svoboda.

Došlo také ke změně ve složení kontrolní komise, kterou nově obsadí mezi třemi členy také Radim Netopil a Bořivoj Bartoš. Součástí samotné valné hromady bylo kromě zhodnocení hospodaření organizace také nastínění sportovních cílů pro další období, a to včetně obsazení soutěží jednotlivými výběry FK Šumperk.

Loučení „neloučení“ s Bořkem Bartošem

Fotbalové klubové legendy se nerodí jen na hřišti. Ale často podstatně zásadnější význam z historického hlediska mají pro činnost klubů i funkcionáři, srdcaři, kteří v menších a provinčních organizacích věnují nezištně svůj čas milovanému sportu, městu i jeho fotbalové reprezentaci. Jedním z nich je bezesporu Bořek Bartoš. Ten po dlouhých a dlouhých více než 20 letech opouští pozici ve vedení klubu FK Šumperk! Za ty roky odvedl pro celou organizaci obrovský kus práce, za kterou mu patří nezměrný díky, uznání, respekt…

Je potřeba si uvědomit, že Bořivoj Bartoš měl nemalý díl zásluhy na tom, jak stabilní a zavedenou organizací náš fotbalový klub v současnosti je. V nejtěžší krizi stál u reformy klubu, jeho oddlužení a znovupostavení na nohy, jako jeden z party srdcařů. Často pak musel spolurozhodovat o nepopulárních a nepříjemných krocích, které se ale postupem času ukázaly jako správné. Klub se stabilizoval, zvedla se kvalita mládeže a společnost stojí na pevných, ekonomicky zajištěných základech.

I proto vše nás těší rozhodnutí, že Bořek neodchází z klubu úplně, ale stane se členem kontrolní komise. Je pro nás velice důležité mít zpětnou vazbu a naopak pro dlouholetého funkcionáře klubu to znamená mít možnost dozorovat fungování svého fotbalového dítěte. Zpětně vzato nás pak velice těší i rozhodnutí uspořádat derby utkání mezi naší rezervou a týmem TJ Sokol Bratrušov u nás na hlavní travnaté ploše Tyršova stadionu, se všemi zvyklostmi. Právě klubu z Bratrušova tak Bořivoj Bartoš nyní dává spoustu svého času a úsilí. A to, že za ovací publika vyběhl i on na pažit jako hráč, byl jeden z nejsilnějších momentů letošní fotbalové sezóny u nás. Boříku, DÍKY!