Klub FK Šumperk

Letní fotbalový kemp v Loučné nad Desnou měl úspěch

Celoročně se snažíme podporovat aktivní pohyb dětí a ani v létě jsme nezaháleli. V termínu od 6. do 11. července 2021 uspořádal Fotbalový klub Šumperk z. s., za vydatné finanční podpory Olomouckého kraje, fotbalový kemp. Jeho účastníky byli registrovaní, ale i neregistrovaní chlapci a dívky. Kemp byl zaměřen primárně na všestranný pohybový rozvoj dětí, tedy byl zaměřen i na atletickou a gymnastickou průpravu. Samozřejmě nechybělo zdokonalování fotbalových činností, stejně tak došlo i na další míčové hry. Akce se zúčastnilo 22 dětí a 3 zkušení trenéři našeho FK.

Fotbalový kemp v Loučné nad Desnou finančně podpořil