Pozvánka na valnou hromadu Fotbalového klubu Šumperk

Dne 24. května 2022 od 17:00 proběhne v klubovně v prostorách sídla Fotbalového klubu Šumperk valná hromada. Pozvánka na VH a její kompletní program jsou k dispozici v článku. Pozvánku je zároveň možné si stáhnout v přiloženém formátu PDF. V rámci valné hromady se bude vyhodnocovat hospodaření klubu za rok 2021 i předkládat návrh rozpočtu na rok 2022, viz kompletní program valné hromady.

POZVÁNKA na valnou hromadu Fotbalového klubu Šumperk z. s., která se bude konat dne 24. 5. 2022 v 17:00 hodin v prostorách sídla klubu v klubovně FK Šumperk.

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího řádu VH
 3. Schválení programu VH
 4. Volba pracovního předsednictva
 5. Volba mandátové a návrhové komise
 6. Výroční zpráva za rok 2021
 7. Zpráva o hospodaření FK za rok 2021
 8. Zpráva revizní komise za rok 2021
 9. Zpráva mandátové komise o účasti na VH
 10. Úprava stanov
 11. Výše a splatnost členských příspěvků
 12. Návrh rozpočtu na rok 2022.
 13. Různé + diskuse
 14. Návrh usnesení
 15. Závěr

Dokument ke stažení: Pozvánka na VH 2022