Znak klubu FK Šumperk

Valná hromada proběhne 21. ledna 2020 od 16:00

Fotbalový klub Šumperk z.s. v souladu se svými Stanovami Čl.III – 2b tímto svolává VALNOU HROMADU.

Všichni členové fotbalového klubu jsou tímto zváni na její jednání, které se bude konat 21.ledna 2020 od 16,00 hod. v prostorách sídla klubu v klubovně FK Šumperk.

Pro jednání MV VH je navržen následující program:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové a
volební komise.
3. Zpráva o činnosti za rok 2019.
4. Zpráva o hospodaření za rok 2019
5. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2019.
6. Zpráva kontrolní komise.
7. Zpráva mandátové komise o účasti na VH.
8. Odstoupení stávajícího předsedy a člena výboru FK Šumperk z.s.
9. Návrh rozpočtu na rok 2020.
10. Schválení výše a splatnosti členských příspěvků.
11. Dovolba člena výkonného výboru.
12. Volba předsedy FK Šumperk z.s.
13. Diskuze.
14. Usnesení, závěr.

Za výkonný výbor Fotbalového klubu Šumperk z.s. všechny zve Bořivoj Bartoš, předseda klubu FK Šumperk.

 

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *