Pronájem umělé plochy

Základní informace

Hřiště s umělým povrchem je provozováno po celý rok, v zimním období za použití umělého osvětlení.

Na hřišti se nesmí používat obutí s agresivní podrážkou (zejména kovové a jiné kolíky). Obutí nesmí být znečištěné nevhodným materiálem (bláto, apod.).

Na hřišti a v jeho okolí se nesmí kouřit a používat otevřený oheň.

Na hřiště mají  přístup pouze členové klubu s odpovědným vedoucím a dále skupiny (družstva) mimo klub s potvrzenou objednávkou nebo zaplaceným pronájmem dle aktuálního rozvrhu. Při nedodržení této podmínky bude vyžadován pronájem ve výši trojnásobku běžného nájmu.

Ceník pronájmu

V případě požadavku na pronájem hřiště v době od 8-15 hod. v pracovní den, /např. pro potřeby soustředění/ – cena dohodou.

VÝHODNÁ NABÍDKA: Při zamluvení 3 zápasů a více od jednoho subjektu lze poskytnout slevu na jednotlivý zápas 15 %.

Ceník pronájmu hřiště s UT
Ceník pronájmu hřiště s umělým trávníkem

Rezervační formulář

Aktuální přehled rezervací (kalendář využití hřiště)